BG ENG
Ad Acta Accounting          Accounting, Tax And Business Counsel          Счетоводно-консултантска къща Ad Acta Accounting
Други услуги,
документи

 

 

Контакт с нас
Контакт с нас


 

Полезни документи

4. Търговски:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезни документи:
1. Трудово – правни отношения
2. Счетоводство
3. Данъци
4. Търговски
Начало Счетоводни услуги
и консултации
Модул Труд и работна
заплата (Аутсорсинг)
Регистрация на
ТД и ЮЛНЦ
Други услуги,
документи
Контакт с нас
България, гр. Варна п.к. 9000, ул. Антим I, №11, ет.2
тел./факс: 052/ 609 722 | моб. тел.: 0887/ 214 229 | e-mail: office@adactaccount.bg, adacta@mbox.is-bg.net
© 2009 АдАкта Акаунтинг | vision of  D