BG ENG
Ad Acta Accounting     Accounting, Tax And Business Counsel     Счетоводно-консултантска къща Ad Acta Accounting

 

 

Контакт с нас
Контакт с нас


 

Онлайн консултации

За да получите консултация онлайн, е необходимо да извършите следното:

 1. В дадения по-долу формуляр опишете Вашия проблем, въпрос, казус, свързан с счетоводство и данъци, колкото се може по-подробно;
 2. Попълнете във формуляра и отнасящите се за Вас данни , необходими за осъществяване на обратната връзка с Вас;
 3. След запознаването ни с Вашия въпрос, Вие ще получите съобщение на посочената от Вас електронна поща (e-mail). Съобщението може да бъде направо исканият от Вас отговор, или искане за допълнителна информация.
 4. Консултацията се предоставя в писмен вид на посочената от Вас електронна поща (e-mail) в срок до 96 часа от деня на окончателното изясняване на казуса.

 

Попълнете формуляра по възможност на кирилица.
В долните полета напишете данните за връзка с Вас и въпроса си/ проблема
Име
Фирма
Занятие (за ФЛ и предмет на дейност за ЮЛ)
Телефон за връзка
Е-mail
Адрес
Относно

Въпрос / проблем
      
Всички полета са задължителни.
Ако не бъдат попълнени, вероятно няма да се обърне внимание на Вашето писмо.

 

Полезни документи:
1. Трудово – правни отношения
2. Счетоводство
3. Данъци
4. Търговски
Начало Счетоводни услуги
и консултации
Модул Труд и работна
заплата (Аутсорсинг)
Регистрация на
ТД и ЮЛНЦ
Други услуги,
документи
Контакт с нас
България, гр. Варна п.к. 9000, ул. Антим I, №11, ет.2
тел./факс: 052/ 609 722 | моб. тел.: 0887/ 214 229 | e-mail: office@adactaccount.bg, adacta@mbox.is-bg.net
© 2009 АдАкта Акаунтинг | vision of  D