BG ENG
Ad Acta Accounting     Accounting, Tax And Business Counsel     Счетоводно-консултантска къща Ad Acta Accounting

 

 

Контакт с нас
Контакт с нас


 

   Счетоводна кантора Адакта Акаунтинг гарантира дискретност за информацията, станала достояние в резултат на съвместна дейност.

   Нашите клиенти са наши бизнес-партньори в дълготрайно и коректно сътрудничество за постигане с общи усилия на просперитет, пазарна и финансова стабилност.

   При нас ще намерите привлекателни цени на абонамента с възможности за пряко договаряне.

Ние предлагаме:

 • Комплексни (текущи) счетоводни услуги:
  • Формиране на счетоводна и данъчна политика;
  • Оперативно ежедневно завеждане на счетоводната документация и счетоводно приключване, изготвяне на данъчни декларации;
  • Справки за текущото финансово-счетоводно състояние на фирмата;
  • Подаване на всички необходими документи и декларации;
 • Годишно счетоводно обслужване:
  • изготвяне и представяне на годишен финансов отчет
  • изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО
  • изготвяне и представяне на годишни статистически форми на Националния Статистически Институт
 • Консултации по българско счетоводно и данъчно законодателство;
 • Представяме и защитаваме своите клиенти при необходимите проверки от държавни институции във връзка с:
  • Данъка върху добавената стойност - общи, тематични и насрещни
  • Закона за корпоративното подоходно облагане – ЗКПО

  • Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ
  • Държавно обществено осигуряване
 • Регистрация по ЗДДС;
 • Консултации при избор на специализиран персонал;

Ценообразуване:
Заплащането на счетоводните услуги се определя от броя на наетите лица, документооборота и честотата на отчетна необходимост. Възможности за пряко договаряне.

Начало Счетоводни услуги
и консултации
Модул Труд и работна
заплата (Аутсорсинг)
Регистрация на
ТД и ЮЛНЦ
Други услуги,
документи
Контакт с нас
България, гр. Варна п.к. 9000, ул. Антим I, №11, ет.2
тел./факс: 052/ 609 722 | моб. тел.: 0887/ 214 229 | e-mail: office@adactaccount.bg, adacta@mbox.is-bg.net
© 2009 АдАкта Акаунтинг | vision of  D