BG ENG
Ad Acta Accounting          Accounting, Tax And Business Counsel          Счетоводно-консултантска къща Ad Acta Accounting

 

 

Контакт с нас
Контакт с нас


 

   Счетоводна компания Адакта Акаунтинг предлага самостоятелни услуги, свързани с ежемесечните ТРЗ /труд и работна заплата/ процеси в една фирма - обработка на работни заплати, начисления, удръжки, обезщетения, осигуровки и т.н.

   Счетоводният ни опит от над 15 години показва, че независимо от големината на едно предприятие и неговия персонал, ТРЗ дейността е сложна и изключително динамична материя, изискваща време, компетентност, разходи за оборудване, инвестиции в обучение и т.н... Това е и причината да създадем самостоятелен, профилиран модул, който да обслужва само и единствено ТРЗ и Личен състав дейността. Тясната специализация и висока компетентност на специалистите в СК Адакта Акаунтинг гарантират по-високо качество на ТРЗ обслужването на фирмите. Една от услугите, включени в модула е и проследяване и информиране за всички промени в нормативната регламентация на труда и работната заплата у нас.

   ТРЗ модулът предоставя допълнителни възможности за избор пред всеки предприемач:

   1) Практиката показва, че лицата наети на една и съща или близки една до друга длъжности, биха могли да получват различни трудови възнаграждения. Размерът на това възнаграждение в много случаи се определя индивидуално и зависи от фактори като вътрешната фирмена обстановка, макроикономиката, моментното положение на пазара на труда и най вече е въпрос на лично договаряне. Изнасянето на дейността ТРЗ и личен състав извън предприятието и гарантираната конфиденциалност елиминира всички потенциални проблеми с мотивацията и текучеството на персонала, които е вероятно да възникнат при вътрешно счетоводно обслужване.

   2) Ако дадена компания с външно счетоводно обслужване не е доволна от обслужването на работните заплати от счетоводната си къща, но е удволетворена от останалите счетоводните услуги – може да използва само услугите на ТРЗ центъра.

   3) Или ако щатният счетводител е претрупан с работа и няма време да се обучава, да следи промените в тази сфера – фирмата може да се обърне към ТРЗ модула.

Ние даваме избор на фирмите да изберат максимално ефективното за тях счетоводно обслужване при минимум разходи.
Начало Счетоводни услуги
и консултации
Модул Труд и работна
заплата (Аутсорсинг)
Регистрация на
ТД и ЮЛНЦ
Други услуги,
документи
Контакт с нас
България, гр. Варна п.к. 9000, ул. Антим I, №11, ет.2
тел./факс: 052/ 609 722 | моб. тел.: 0887/ 214 229 | e-mail: office@adactaccount.bg, adacta@mbox.is-bg.net
© 2009 АдАкта Акаунтинг | vision of  D