BG ENG
Ad Acta Accounting          Accounting, Tax And Business Counsel          Счетоводно-консултантска къща Ad Acta Accounting

 

 

Контакт с нас
Контакт с нас


 

   "Адакта Акаунтинг" ЕООД е независима счетоводно-консултантска къща, концентрирала в себе си богатия опит и познания на специалисти в областта на счетоводството, данъците и фирменото управление.
   Нашата мисия е да предоставяме висококачествени професионални счетоводни услуги и защитаваме максимално интересите на клиентите, като предлагаме различни форми на бизнес взаимоотношения в зависимост от потребностите им.
   Нашата цел е да се утвърдим на пазара на бизнес услуги като кантора с модерно и професионално обслужване в сферата на финансите и данъчното законодателство.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА СА:

богат практически опит в работата с местни компании.
значителна практика в идентифицирането и разрешаването на финансови-счетоводни проблеми на бизнеса.
индивидуален подход, изграден въз основа на изискванията на клиента и спецификата на дейността му.
оптимизиране на данъчните задължения – избор на най удачен вариант на данъчно облагане чрез тълкуване и практическо прилагане на данъчното и счетоводното законодателство.
посредник при работа с Данъчната администрация, Осигурителния институт и други местни институции.
гарантирана конфиденциалност.
отлична информационна осигуреност и изградена система за предоставяне на управленска информация.
управление на риска от пропускане на нормативни срокове и свързаните с тях санкции.
екип от специалисти в сферата на счетоводството; данъчното, търговското и трудово-правното законодателство.
поемане на отговорност за свършената работа.
възможност за избор на схеми за заплащане с отстъпки и преференции.

Начало Счетоводни услуги
и консултации
Модул Труд и работна
заплата (Аутсорсинг)
Регистрация на
ТД и ЮЛНЦ
Други услуги,
документи
Контакт с нас
България, гр. Варна п.к. 9000, ул. Антим I, №11, ет.2
тел./факс: 052/ 609 722 | моб. тел.: 0887/ 214 229 | e-mail: office@adactaccount.bg, adacta@mbox.is-bg.net
© 2009 АдАкта Акаунтинг | vision of  D